zonnetje
Gebruiksaanwijzing
Aantal bezoekers
Startpagina

Vergelijkende grafieken

Gebruiksaanwijzing

Registreren

Inloggen

Gastenboek

Linkpagina

TODO lijstje
Op deze pagina wordt wat meer uitleg gegeven over de verschillende pagina's van deze website:

Registreren
Inloggen
Gastenboek
Vergelijkende grafieken
TODO lijstje
  
Registreren:
Om gewoon de grafieken te raadplegen is het niet nodig om te registreren, maar om de stroomopbrengst van je eigen installatie te bekijken en te vergelijken, is het wel noodzakelijk om te registreren.
Door te registreren, worden je gegevens in een databank opgenomen. Je emailadres wordt nooit zichtbaar voor andere gebruikers van deze site. De andere gegevens worden gebruikt om de PV-installaties te filteren volgens oriëntatie, dakhelling, locatie, piekvermogen en startdatum. de locatie wordt bewust beperkt tot de gemeentenaam. (het is niet de bedoeling om uw volledige adres te weten.)

-Naam voor je PV installatie: Hier geef je je eigen installatie een naam. De naam die je hier invoert moet je onthouden, want je hebt die nodig om in te loggen. Deze naam mag cijfers en spaties bevatten, maar moet beginnen met een letter. Dit veld is niet hoofdlettergevoelig, als je achteraf gaat inloggen.

-Wachtwoord: Hier geef je een wachtwoord in. Dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig en heb je nodig om achteraf in te loggen. Het gebruik van een wachtwoord is om te vermijden, dat andere bezoekers, uw data kunnen veranderen.

-Herhaal wachtwoord: Voer hetzelfde wachtwoord nog eens in ter bevestiging.

-Land: Selecteer het land, waar de zonnepanelen zich bevinden.
-Provincie: Selecteer de provincie, waar de zonnepanelen zich bevinden.
-Gemeente: Selecteer de gemeente, waar de zonnepanelen zich bevinden.

-Oriëntatie: Als de panelen naar het oosten zijn gericht, geef je 90° in, voor het zuiden 180° en voor het westen 270° (Alle tussenliggende waarden zijn mogelijk) .

-Helling: Voor de dakhelling geef je een waarde tussen 0° (horizontaal) en 90° (verticaal).

-Piekvermogen: Om een goede vergelijking mogelijk te maken, is het belangrijk dat je hier het juiste piekvermogen invult. Het piekvermogen van de totale PV-installatie in Wattpiek = het piekvermogen van 1 zonnepaneel x het aantal zonnepanelen. (NIET het vermogen van de omvormer aub)

-Startdatum: Vul hier de datum in, waarop je zonnepanelen in gebruik zijn genomen.

-Email: Voer hier je emailadres in. Je emailadres wordt veilig opgeslagen, wordt niet gebruikt om reclame of andere onaangename dingen te versturen, maar enkel door mezelf, als het echt noodzakelijk is, om een vraag te stellen of een probleem te melden.

-Automatisch of manueel?

-Automatisch: Deze optie kan enkel gekozen worden als de opbrengst data van je PV-installatie al ergens online staat in de vorm van het bestand "days_hist.js" Je moet dan nog na het registreren, de juiste locatie van dat bestand nog doorgeven. Eén maal per dag zal dat bestand dan automatisch uitgelezen worden om de databank bij te werken.

Manueel: Bij keuze van deze optie, kan je achteraf inloggen, om manueel de opbrengsten van je zonnepanelen in te voeren in de databank. (Dit kan ook, door een hele reeks uit een tekst of excelbestand te kopieren en is zeker niet tijdrovend.)

Registreer: Als je gegevens en keuzes juist zijn ingevuld kan je op de registreerknop drukken. Vergeet niet je naam en wachtwoord te noteren of te onthouden.

Nu kan je inloggen.

Terug naar het begin van de pagina.

Inloggen: Om de grafieken te raadplegen is het niet nodig om  in te loggen. Inloggen is enkel vereist als u persoonlijke installatiegegevens wil wijzigen of verwijderen. Inloggen is ook nodig voor de manuele ingave van de opbrengstdata van uw zonnepaneelinstallatie.

-Naam van de installatie: Hier geef je de naam in die je hebt gebruikt om te registreren. (Is niet hoofdlettergevoelig.)

-Wachtwoord: Hier geef je het wachtwoord in dat je hebt gebruikt om te registreren. (Is wel hoofdlettergevoelig.)

-Login: Klik op deze toets (na het invullen van naam en wachtwoord,) om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 Als je ingelogd bent, kun je kiezen :

-Annuleren en terug naar startpagina: Verdere uitleg is hier overbodig.

-Ik wil mijn data invoeren: Deze optie is alleen van toepassing op de deelnemers die tijdens de registratie gekozen hebben voor manuele data invoer.

-Vanaf: Hier vul je de datum in, die overeenstemd met de opbrengstdata van de EERSTE regel.

-Tot en met: Hier vul je de datum in, die overeenstemd met de opbrengstdata van de LAATSTE regel. Als je de data van slechts 1 dag wil ingeven, is de tweede datum gelijk aan de eerste.

-Opbrengstdata: Hier, typ of kopieer je de opbrengst data van de eerder ingevulde periode. De opbrengsten moeten uitgedrukt zijn in kW. Elke waarde moet op een nieuwe regel staan. Als je kopieert uit excell, staan de gegevens reeds in het juiste formaat. Als je de getallen zelf intijpt, moet je na elk getal op enter drukken om een nieuwe regel te beginnen. Als decimaalteken is zowel een punt als een komma toegelaten.

-Verzenden: Klik hierop om je opbrengstdata naar de databank over te brengen.

Enkele opmerkingen:
-Het is mogelijk om data in te geven van een lange periode (vele maanden of jaren ineens) of van enkele dagen.
-Je moet er wel voor zorgen dat er geen lege regels tussenin worden ingegeven.
Als je bijvoorbeeld data van een hele maand ingeeft, maar je hebt geen data van de 15 de dag, splits dan op in 2 delen. Geef eerst de data van 1 tot en met 14 in, en daarna kan je dan de data van 16 tot en met 31 ingeven.
-Laat je niet misleiden door de grootte van het invoervak voor de opbrengstdata, hier kan wel degelijk een zeer lange kolom worden ingetijpt of gekopieerd.
-Als je een lange reeks data invoert, duurt de verwerking ook wat langer, maar dat vormt op zich geen probleem.
-Als er per vergissing verkeerde data is ingegeven, kan deze gewoon overschreven worden in de databank, door opnieuw de juiste data in te geven.

-Ik wil het adres van het bestand "days_hist.js" invoeren. Deze optie is alleen van toepassing op de deelnemers die tijdens de registratie gekozen hebben voor automatische data invoer.
-Als je ergens online (op een eigen website, of bijvoorbeeld op de site van Solarlog), het bestand "days_hist.js" publiceert, dan heb je de mogelijkheid om je gegevens automatisch te laten uitlezen van dat bestand en zo in mijn databank op te nemen.
-Vul het volledige webadres in en klik dan op "Opslaan".
-1 maal per dag (nacht) zal het bestand "days_hist.js" worden gelezen en de nodige data wordt dan overgebracht naar mijn databank. Hierdoor, kan je pas de dag nadat je gegevens zijn ingevoegd, je eigen opbrengsten terugvinden in de grafieken.

-Ik wil mijn gegevens veranderen: Als je hier op klikt, kun je de gegevens die je bij je registratie hebt ingegeven, veranderen. De werkwijze is dezelfde als bij het registreren.

-Ik wil mijn gegevens verwijderen: Met deze knop kun je je registratie ongedaan maken. Al je gegevens en ook je opbrengst data worden dan uit de databank verwijderd. Het is daarna niet meer mogelijk om in te loggen of om je opbrengsten in de grafieken terug te vinden.

Terug naar het begin van de pagina.

Gastenboek: Het gastenboek werkt zoals de meeste andere gastenboeken, dit is de plaats waar je opmerkingen, vragen en tips kan plaatsen.

Terug naar het begin van de pagina.Vergelijkende grafieken: Op deze pagina zie je 4 gebieden. Op onderstaande afbeelding heb ik de gebieden aangeduid. Onder de afbeelding staat de uitleg over elk gebied.

4 delen van vergelijkende grafieken
-filter:
Kan je gebruiken om de installatielijst aan te passen. Als je hier niets aan veranderd, zie je in de installatielijst, alle deelnemende installaties staan. (De filter staat dus standaard volledig open.)
Bij orientatie, helling, piekvermogen en startjaar kan je een bereik selecteren (van... tot...)
Als "manueel" is aangevinkt, zie je de installaties, waarvan de data manueel is ingevoerd.
Als "automatisch" is aangevinkt, zie je de installaties, waarvan de data automatisch is ingevoerd.
Je kan zowel 1 of beide checkboxen aanvinken.
Bij land, provincie en gemeente kan je ook meerdere items selecteren op de klassieke manier met de shift of control toets.
-installatielijst:
De lengte van deze lijst, wordt bepaald door het aantal deelnemers, en de keuzes, die je gemaakt hebt bij het instellen van de filter.
Hier kan je als je een  grafiek van 1 installatie wil zien, 1 installatie aanvinken.
Om meerdere installaties met elkaar te vergelijken in een grafiek, kan je ook meerdere installaties aanvinken.
-grafiekopties:
In dit gebied, staan alle knoppen waarmee je kan bepalen wat voor grafiek je wil zien. sommige knoppen verschijnen of verdwijnen, naargelang de keuzes die je maakt. In het schema hieronder zie welke knoppen je kan verwachten afhankelijk van de gemaakte keuzes.
Schema van de knoppen
Er verschijnen mogelijk ook nog dropdown-lijsten om een jaar of maand in te selecteren. Standaard staan in deze lijsten de huidige maand of jaar geselecteerd.
De knop "grote grafiek", die samen met de grafiek verschijnt, kan je gebruiken om de grafiek op je volledige beeld te zien. Om dan terug te gaan naar het formulier met de kleinere grafiek, klik je op "terug kleine grafiek".
Bovenstaande lijkt moeilijk, maar even experimenteren zal vlug aantonen, dat alles zichzelf wel uitwijst.
-grafiek:
Als de juiste gegevens aanwezig zijn om te bepalen welke grafiek je wil zien, komt hier de grafiek.
Als deze gegevens nog niet aanwezig zijn verschijnen hier richtlijnen om die gegevens in te voeren. (Een verkorte gebruiksaanwijzing)

Terug naar het begin van de pagina.

Todo lijstje: Dit is een opsomming van nog enkele ideeen die ik nog moet uitvoeren ivm deze website. zolang er op deze pagina nog items staan is de website nog niet volledig klaar.

Terug naar het begin van de pagina.